IMG 6004 mod

Društvo „Sarvaš“ osnovano je 2012. godine. Nekoć je bilo švapsko selo ali se poslije rata doseljavaju ljudi iz cijele Hrvatske. Društvo njeguje najbliže šokačke tradicije, a to su sela Aljmaš i Sonta koji pripadaju bačkim selima. Društvo tradicionalno održava seminar tradicijskih glazbala pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture, a ove godine planira izdati i prvi nosač zvuka (CD) s heterogenim crkvenim pjesmama koje su se donijele u župu Sarvaš. U pet godina postojanja Društvo je otkupilo originalne nošnje s lokaliteta, osnovalo tamburaški orkestar te posjeduje instrumentarij tradicijskih glazbala ovih prostora. Broji pedesetak aktivnih članova u nekoliko sekcija: dječja, odrasla i tamburaška skupina.
Društvo će se prezentirati s pjesmama i plesovima koji su se izvodili u Aljmašu i Sonti do tridesetih godina dvadesetog stoljeća. Većina narodnih nošnji koje ćemo vidjeti su originali otkupljeni na terenu, a pjesme i plesove pratit će glazbena pratnja uz samice i gajde.