IMG 6004 mod

Društvo „Sarvaš“ osnovano je 2012. godine. Nekoć je bilo švapsko selo ali se poslije rata doseljavaju ljudi iz cijele Hrvatske. Društvo njeguje najbliže šokačke tradicije, a to su sela Aljmaš i Sonta koji pripadaju bačkim selima. Društvo tradicionalno održava seminar tradicijskih glazbala pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture, a ove godine planira izdati i prvi nosač zvuka (CD) s heterogenim crkvenim pjesmama koje su se donijele u župu Sarvaš. U pet godina postojanja Društvo je otkupilo originalne nošnje s lokaliteta, osnovalo tamburaški orkestar te posjeduje instrumentarij tradicijskih glazbala ovih prostora. Broji pedesetak aktivnih članova u nekoliko sekcija: dječja, odrasla i tamburaška skupina.
Društvo će se prezentirati s pjesmama i plesovima koji su se izvodili u Aljmašu i Sonti do tridesetih godina dvadesetog stoljeća. Većina narodnih nošnji koje ćemo vidjeti su originali otkupljeni na terenu, a pjesme i plesove pratit će glazbena pratnja uz samice i gajde.

Žejanski zvončari

Žejanski zvončari počinju zvonjavom na Tri Kralja. Prepoznatljivi su po svom kumaraku (klobuk) šarenih traka koje padaju sa oboda klabuka pa do poda u bogatim slapovima. Na vrhu su dvije rože iznad fijokića, a sve to simbolizira mlado leto. Na sebi imaju mornarsku majicu sa dva bijela facola, bijele hlače,crne cipele. Ovčja koža im je iz dva djela, jedna na leđima, a druga oko pasa na kojoj su tri zvona. Žejanski zvončari zvone u paru, a zvonjava mora biti skladna i uhu ugodna jer je to nagovještaj dobre godine. Na Pust zvone po mjestu skupljajući darove od domaćina. Završava na Pepelnicu spaljivajući Pusta.
Folklorno društvo njeguje tradicionalne plesove i starinsku kantu koja se naziva bugarenje. Plesove izvode obučeni u tradicionalne narodne nošnje koja datira iz 19. st. Sada su te nošnje obnovljene, a one izvorne čuvaju se kao sentimentalna vrijednost. Narodna nošnja dopremljena je iz Austrije preko mještana Žejana koji su ondje obavljali trgovinu sa octem i drvenim ugljenom tokom 19. stoljeća. Plesovi koje folklor izvodi su čotiš, mazolin, stara polka i koje se izvode na harmonici i cindri (instrument sličan tamburi ali sa dvije žice).
Starinska knta odnosno bugarenje je pjevanje u dva glasa bez pratnje instrumenta ili u pratnji cindre. Prilikom preklapanja prvog i drugog glasa dobiva se zvuk karakterističnog tona koji daje ugodnu melodiju.